De advocatenassociatie  Tobback & Timmermans CVBA zag haar levenslicht in januari 2009:
de samenwerking tussen meester Tobback en meester Timmermans kreeg de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA. Het kantoor bestaat uit twee advocaten-vennoten.

Karine Tobback (°1966) behaalde met onderscheiding haar diploma van licenciaat in de rechten aan de KUL in juni 1989. Op 30 oktober 1992 werd zij ingeschreven op
het tableau van de balie te Leuven.

Vanaf september 1991 tot november 1997 werkte zij deeltijds als assistent voor het Instituut voor Personen- en Familierecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid te Leuven.
In 1996 was zij redactiesecretaris van het “Echtscheidingsjournaal”, uitgegeven door Kluwer Rechtswetenschappen.

In 1997 volgde zij met succes de opleiding ‘bemiddeling in familiezaken’ en werd zij officieel erkend als bemiddelaar in familiezaken.

Katrien Timmermans (°1978) behaalde met onderscheiding haar diploma van licentiaat in de rechtsgeleerdheid aan de KUL in juni 2001.
In het academiejaar 2001-2002 werkte zij voor het Instituut Sociaal Recht van de faculteit Rechtsgeleerdheid te Leuven. Sinds oktober 2002 is zij lid van de balie te Leuven.
Op 11 oktober 2005 werd zij ingeschreven op het tableau van de balie te Leuven.
Katrien Timmermans volgde in 2010 de bijzondere opleiding jeugdrecht en werd erkend als jeugdadvocaat. Zij wordt regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar in collectieve schuldenregelingen.
Katrien Timmermans is sinds januari 2007 gemeenteraadslid in de gemeente Oud-Heverlee.