Het kantoor biedt een volledige dienstverlening aan in de belangrijkste takken van het recht.

De dossiers inzake familierecht worden hoofdzakelijk door Karine Tobback behartigd. Als bemiddelaar in familiezaken kan zij ook bemiddelend optreden in familiale betwistingen.

Katrien Timmermans is eerder de ‘generalist’ van het kantoor en behandelt de dossiers inzake burgerlijk- en handelsrecht, verkeersrecht en strafrecht. Zij is ook schuldbemiddelaar en jeugdadvocaat.

Familierecht

 • huwelijk, wettelijke samenwoning
 • echtelijke moeilijkheden, echtscheiding
 • afstamming
 • adoptie
 • ouderlijk gezag, onderhoudsgeld
 • beschermingsstatuten (voorlopig bewind, …)
 • voogd ad hoc bij beschermingsstatuten

Jeugdrecht

 • problematische opvoedingssituaties
 • jeugddelinquentie
 • comité voor bijzondere jeugdzorg

Erfrecht

 • erfenissen
 • schenkingen en testamenten

Contractenrecht

 • koop
 • huur (woninghuur, handelshuur,…)
 • pacht, ruil, lening, bewaargeving, lastgeving
 • borgtocht, dading, in pandgeving,…
 • incasso

Transportrecht

Bouwrecht en onroerend goed

 • overeenkomsten met aannemers en architecten
 • eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden
 • erfpacht en recht van opstal
 • burenhinder

Beslag- en uitvoeringsrecht

 • aangifte van schuldvordering
 • uitstel van betaling
 • bewarend en uitvoerend beslag
 • leningsovereenkomsten
 • voorrechten
 • zekerheden en hypotheken

Strafrecht

 • voorlopige hechtenis
 • snelrecht
 • strafrechtelijke verdediging
 • burgerlijke partijstelling

Aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht

 • contractuele aansprakelijkheid
 • buitencontractuele aansprakelijkheid
 • behandeling van schadedossiers
 • materiële en lichamelijke schade

Verkeersrecht

 • Verdediging voor de politierechtbank
 • Burgerlijke partijstelling

Handelsrecht

 • algemene voorwaarden en facturen
 • geschillen tussen handelaars
 • handelsovereenkomsten

Schuldbemiddeling

 • collectieve schuldenregeling
 • debiteurenbeheer